Esc. Pablo Enrique Bressan
Esc. Mariana Claudia Massone
Esc. Roberto Mario Ortiz
Esc. José Raúl Pereyra
Esc. María Laura Rey
Esc. Susana Violeta Sierz
Esc. Angélica G.E. Vitale
Esc. Karen Weiss
Esc. Horacio Teitelbaum
Esc. Marta Linares Urrutigoity
Esc. Néstor Daniel Lamber
Esc. Aída Norma Laspina de Frese
Esc. Sara R. Anis de Funes Coronel
Esc. Eduardo Manuel Benedicto
Esc. Miriam B. Budiño
Esc. Estela María Carande
Esc. María Isabel Colombo
Esc. Sebastián Justo Cosola
Esc. Eduardo Marcos Cursack
Esc. Rosana Fabiana Gimeno
Esc. María Marta Herrera
Esc. Walter César Schmidt